ASSIGNATURA: MITOLOGIA CLÀSSICA
CODI: 12121208

HORARI DELS GRUPS DATA INICI DATA FI DIA HORARI AULA ID.
GRUP TEORIA 1 06/09/2010    26/12/2010    DILLUNS    17 - 18    AULA 418 CAT
06/09/2010    26/12/2010    DIMECRES    18 - 20    AULA 418 CAT
GRUP PROBLEMA 1 06/09/2010    26/12/2010    DILLUNS    18 - 19    AULA 418 CAT


DATA EXÀMENS DATA DIA HORARI AULA
GRUP EXAMEN 1 26/01/2011    DIMECRES    12 - 14    AULA 307


GRUP PROFESSORAT
GRUP TEORIA 1 JESÚS CARRUESCO GARCIA
GRUP PROBLEMA 1 JESÚS CARRUESCO GARCIA


Aquests horaris seran definitius quan comenci el període oficial de matrícula.