ASSIGNATURA: LITERATURA LLATINA
CODI: 12121117

HORARI DELS GRUPS DATA INICI DATA FI DIA HORARI AULA ID.
GRUP TEORIA 1 06/09/2010    26/12/2010    DIMARTS    18:00 - 19:00    AULA 418 CAT
06/09/2010    26/12/2010    DIJOUS    16:00 - 18:00    AULA 418 CAT
GRUP PROBLEMA 1 06/09/2010    26/12/2010    DIMARTS    19:00 - 20:00    AULA 418 CAT


DATA EXÀMENS DATA DIA HORARI AULA
GRUP EXAMEN 1 24/01/2011    DILLUNS    10:00 - 12:00    AULA 509


GRUP PROFESSORAT
GRUP TEORIA 1 JUAN FRANCISCO ALCINA ROVIRA
GRUP PROBLEMA 1 JUAN FRANCISCO ALCINA ROVIRA


Aquests horaris seran definitius quan comenci el període oficial de matrícula.