ASSIGNATURA: HIDROGEOGRAFIA
CODI: 12091205

HORARI DELS GRUPS DATA INICI DATA FI DIA HORARI AULA ID.
GRUP TEORIA 1 01/02/2010    23/05/2010    DIJOUS    18:00 - 19:00    AULA 420 CAT
01/02/2010    23/05/2010    DIVENDRES    17:00 - 19:00    AULA 420 CAT
GRUP PROBLEMA 1 08/02/2010    14/02/2010    DIMECRES    16:00 - 18:00    Sala Vistes
22/02/2010    28/02/2010    DIMECRES    16:00 - 18:00    Sala Vistes
24/03/2010    24/03/2010    DIMECRES    16:00 - 21:00   
05/04/2010    11/04/2010    DIMECRES    16:00 - 18:00    Sala Vistes
19/04/2010    25/04/2010    DIMECRES    16:00 - 18:00    Sala Vistes
17/05/2010    23/05/2010    DIMECRES    16:00 - 18:00    Sala Vistes


DATA EXÀMENS DATA DIA HORARI AULA
GRUP EXAMEN 1 15/06/2010    DIMARTS    18:00 - 20:00    AULA 421


GRUP PROFESSORAT
GRUP TEORIA 1 IBAN GARCIA-BORES COMAS
GRUP PROBLEMA 1 IBAN GARCIA-BORES COMAS


Aquests horaris seran definitius quan comenci el període oficial de matrícula.