ASSIGNATURA: GEOGRAFIA DE LES ACTIVITATS ECONÒMIQUES I
CODI: 12091202

HORARI DELS GRUPS DATA INICI DATA FI DIA HORARI AULA ID.
Aquests horaris seran definitius quan comenci el període oficial de matrícula.
DATA EXÀMENS DATA DIA HORARI AULA
GRUP EXAMEN 1 11/01/2012    DIMECRES    16:00 - 18:00    AULA 514
GRUP EXAMEN 1 02/02/2012    DIJOUS    18:00 - 20:00    AULA 416