ASSIGNATURA: GEOGRAFIA DE LES ACTIVITATS ECONÒMIQUES I
CODI: 12091202

HORARI DELS GRUPS DATA INICI DATA FI DIA HORARI AULA ID.
GRUP TEORIA 1 06/09/2010    26/12/2010    DIJOUS    18 - 19    AULA CARTOGR CAT
06/09/2010    26/12/2010    DIVENDRES    17 - 19    AULA CARTOGR CAT
GRUP PROBLEMA 1 06/09/2010    12/09/2010    DIMECRES    16 - 18    AULA CARTOGR CAT
04/10/2010    10/10/2010    DIMECRES    16 - 18    AULA CARTOGR CAT
25/10/2010    31/10/2010    DIMECRES    16 - 18    AULA CARTOGR CAT
10/11/2010    10/11/2010    DIMECRES    16 - 21    CAT
15/11/2010    21/11/2010    DIMECRES    16 - 18    AULA CARTOGR CAT
13/12/2010    19/12/2010    DIMECRES    16 - 18    AULA CARTOGR CAT


DATA EXÀMENS DATA DIA HORARI AULA
GRUP EXAMEN 1 27/01/2011    DIJOUS    18 - 20    AULA 416


GRUP PROFESSORAT
GRUP TEORIA 1 ALFONSO GARCÍA RODRÍGUEZ
GRUP PROBLEMA 1 ALFONSO GARCÍA RODRÍGUEZ


Aquests horaris seran definitius quan comenci el període oficial de matrícula.