ASSIGNATURA: GEOGRAFIA DE LES ACTIVITATS ECONÒMIQUES I
CODI: 12091202

HORARI DELS GRUPS DATA INICI DATA FI DIA HORARI AULA ID.
GRUP TEORIA 1 07/09/2009    20/12/2009    DILLUNS    19 - 21    AULA 418 CAT
07/09/2009    20/12/2009    DIMARTS    19 - 20    AULA 418 CAT
GRUP PROBLEMA 1 14/09/2009    20/09/2009    DIMECRES    16 - 18    AULA CARTOGR
12/10/2009    18/10/2009    DIMECRES    16 - 18    AULA CARTOGR
18/11/2009    18/11/2009    DIMECRES    16 - 21   
30/11/2009    06/12/2009    DIMECRES    16 - 18    AULA CARTOGR
14/12/2009    20/12/2009    DIMECRES    16 - 18    AULA CARTOGR


DATA EXÀMENS DATA DIA HORARI AULA
GRUP EXAMEN 1 26/01/2010    DIMARTS    18 - 20    AULA 418


GRUP PROFESSORAT
GRUP TEORIA 1 ALFONSO GARCÍA RODRÍGUEZ
GRUP PROBLEMA 1 ALFONSO GARCÍA RODRÍGUEZ


Aquests horaris seran definitius quan comenci el període oficial de matrícula.