ASSIGNATURA: GEOGRAFIA FÍSICA I MEDI AMBIENT
CODI: 12091110

HORARI DELS GRUPS DATA INICI DATA FI DIA HORARI AULA ID.
GRUP TEORIA 1 06/09/2010    26/12/2010    DIJOUS    16 - 18    AULA CARTOGR CAT
06/09/2010    26/12/2010    DIVENDRES    16 - 17    AULA CARTOGR CAT
GRUP PROBLEMA 1 13/09/2010    19/09/2010    DIMECRES    16 - 18    AULA CARTOGR CAT
29/09/2010    29/09/2010    DIMECRES    8 - 14    CAT
11/10/2010    17/10/2010    DIMECRES    16 - 18    AULA CARTOGR CAT
10/11/2010    10/11/2010    DIMECRES    8 - 14    CAT
22/11/2010    28/11/2010    DIMECRES    16 - 18    AULA CARTOGR CAT


DATA EXÀMENS DATA DIA HORARI AULA
GRUP EXAMEN 1 24/01/2011    DILLUNS    18 - 20    AULA 415


GRUP PROFESSORAT
GRUP TEORIA 1 M. GORETTI MERSEBURGER CANALS
GRUP PROBLEMA 1 M. GORETTI MERSEBURGER CANALS


Aquests horaris seran definitius quan comenci el període oficial de matrícula.