ASSIGNATURA: HISTÒRIA DEL FRANQUISME
CODI: 12082263

HORARI DELS GRUPS DATA INICI DATA FI DIA HORARI AULA ID.
GRUP TEORIA 1 31/01/2011    22/05/2011    DILLUNS    11 - 13    AULA 307 CAT
31/01/2011    22/05/2011    DIMARTS    11 - 12    AULA 307 CAT
GRUP PROBLEMA 1 31/01/2011    06/02/2011    DIMECRES    12 - 14    AULA 307 CAT
14/02/2011    20/02/2011    DIMECRES    12 - 14    AULA 307 CAT
28/02/2011    06/03/2011    DIMECRES    12 - 14    AULA 307 CAT
14/03/2011    20/03/2011    DIMECRES    12 - 14    AULA 307 CAT
04/04/2011    10/04/2011    DIMECRES    12 - 14    AULA 307 CAT
25/04/2011    01/05/2011    DIMECRES    12 - 14    AULA 307 CAT
09/05/2011    15/05/2011    DIMECRES    12 - 14    AULA 307 CAT


DATA EXÀMENS DATA DIA HORARI AULA
GRUP EXAMEN 1 15/06/2011    DIMECRES    12 - 14    AULA 305


GRUP PROFESSORAT
GRUP TEORIA 1 JOAN MARIA FRANCESC THOMAS ANDREU
GRUP PROBLEMA 1 JOAN MARIA FRANCESC THOMAS ANDREU


Aquests horaris seran definitius quan comenci el període oficial de matrícula.