ASSIGNATURA: ARQUITECTURA GREGA I ROMANA
CODI: 12082234

HORARI DELS GRUPS DATA INICI DATA FI DIA HORARI AULA ID.
GRUP TEORIA 1 31/01/2011    22/05/2011    DIJOUS    13 - 14    AULA 415 CAT
31/01/2011    22/05/2011    DIVENDRES    12 - 14    AULA 415 CAT
GRUP PROBLEMA 07/02/2011    13/02/2011    DIMECRES    12 - 14    AULA 418 CAT
21/02/2011    27/02/2011    DIMECRES    12 - 14    AULA 418 CAT
07/03/2011    13/03/2011    DIMECRES    12 - 14    AULA 418 CAT
21/03/2011    27/03/2011    DIMECRES    12 - 14    AULA 418 CAT
11/04/2011    17/04/2011    DIMECRES    12 - 14    AULA 418 CAT
02/05/2011    08/05/2011    DIMECRES    12 - 14    AULA 418 CAT
16/05/2011    22/05/2011    DIMECRES    12 - 14    AULA 418 CAT


DATA EXÀMENS DATA DIA HORARI AULA
GRUP EXAMEN 1 14/06/2011    DIMARTS    12 - 14    AULA 307


GRUP PROFESSORAT
GRUP TEORIA 1 EVA SUBIAS PASCUAL
GRUP PROBLEMA EVA SUBIAS PASCUAL


Aquests horaris seran definitius quan comenci el període oficial de matrícula.