ASSIGNATURA: TENDÈNCIES HISTORIOGRÀFIQUES ACTUALS II
CODI: 12082023

HORARI DELS GRUPS DATA INICI DATA FI DIA HORARI AULA ID.


DATA EXÀMENS DATA DIA HORARI AULA
GRUP EXAMEN 1 (12082023) 29/05/2014    DIJOUS    10 - 12    AULA 408
GRUP EXAMEN 1 (12082023) 27/06/2014    DIVENDRES    12 - 14    AULA 404
GRUP EXAMEN 1 (12082023) 29/05/2014    DIJOUS    10 - 12    AULA 408
GRUP EXAMEN 1 (12082023) 27/06/2014    DIVENDRES    12 - 14    AULA 404


GRUP PROFESSORAT
GRUP EXAMEN 1 (12082023) MARIA DEL CORAL CUADRADA MAJÓ


Aquests horaris seran definitius quan comenci el període oficial de matrícula.