ASSIGNATURA: TENDÈNCIES HISTORIOGRÀFIQUES ACTUALS II
CODI: 12082023

HORARI DELS GRUPS DATA INICI DATA FI DIA HORARI AULA ID.
GRUP TEORIA 1 31/01/2011    22/05/2011    DIJOUS    11:00 - 13:00    AULA 502 CAT
31/01/2011    22/05/2011    DIVENDRES    11:00 - 12:00    AULA 502 CAT
GRUP PROBLEMA 1 31/01/2011    06/02/2011    DIMECRES    10:00 - 12:00    AULA 502 CAT
14/02/2011    20/02/2011    DIMECRES    10:00 - 12:00    AULA 502 CAT
28/02/2011    06/03/2011    DIMECRES    10:00 - 12:00    AULA 502 CAT
14/03/2011    20/03/2011    DIMECRES    10:00 - 12:00    AULA 502 CAT
04/04/2011    10/04/2011    DIMECRES    10:00 - 12:00    AULA 502 CAT
25/04/2011    01/05/2011    DIMECRES    10:00 - 12:00    AULA 502 CAT
09/05/2011    15/05/2011    DIMECRES    10:00 - 12:00    AULA 502 CAT


DATA EXÀMENS DATA DIA HORARI AULA
GRUP EXAMEN 1 17/06/2011    DIVENDRES    12:00 - 14:00    AULA 516


GRUP PROFESSORAT
GRUP TEORIA 1 MARIA DEL CORAL CUADRADA MAJÓ
GRUP PROBLEMA 1 MARIA DEL CORAL CUADRADA MAJÓ


Aquests horaris seran definitius quan comenci el període oficial de matrícula.