ASSIGNATURA: TENDÈNCIES HISTORIOGRÀFIQUES ACTUALS I
CODI: 12082022

HORARI DELS GRUPS DATA INICI DATA FI DIA HORARI AULA ID.
GRUP TEORIA 1 06/09/2010    26/12/2010    DIJOUS    13 - 14    AULA 406 CAT
06/09/2010    26/12/2010    DIVENDRES    12 - 14    AULA 406 CAT
GRUP PROBLEMA 1 13/09/2010    19/09/2010    DIMECRES    12 - 14    AULA 406 CAT
27/09/2010    03/10/2010    DIMECRES    12 - 14    AULA 406 CAT
11/10/2010    17/10/2010    DIMECRES    12 - 14    AULA 406 CAT
25/10/2010    31/10/2010    DIMECRES    12 - 14    AULA 406 CAT
15/11/2010    21/11/2010    DIMECRES    12 - 14    AULA 406 CAT
29/11/2010    05/12/2010    DIMECRES    12 - 14    AULA 406 CAT
13/12/2010    19/12/2010    DIMECRES    12 - 14    AULA 406 CAT


DATA EXÀMENS DATA DIA HORARI AULA
GRUP EXAMEN 1 27/01/2011    DIJOUS    10 - 12    AULA 301


GRUP PROFESSORAT
GRUP TEORIA 1 MARIA DEL CORAL CUADRADA MAJÓ
GRUP PROBLEMA 1 MARIA DEL CORAL CUADRADA MAJÓ


Aquests horaris seran definitius quan comenci el període oficial de matrícula.