ASSIGNATURA: ART I RELIGIÓ
CODI: 12073221

HORARI DELS GRUPS DATA INICI DATA FI DIA HORARI AULA ID.
GRUP TEORIA 06/02/2012    25/05/2012    DILLUNS    13:00 - 14:00    AULA 415 CAT
06/02/2012    25/05/2012    DIMARTS    12:00 - 14:00    AULA 415 CAT
GRUP PROBLEMA 1 06/02/2012    12/02/2012    DIMECRES    10:00 - 12:00    AULA 416 CAT
20/02/2012    26/02/2012    DIMECRES    10:00 - 12:00    AULA 416 CAT
05/03/2012    11/03/2012    DIMECRES    10:00 - 12:00    AULA 416 CAT
19/03/2012    25/03/2012    DIMECRES    10:00 - 12:00    AULA 416 CAT
16/04/2012    22/04/2012    DIMECRES    10:00 - 12:00    AULA 416 CAT
30/04/2012    06/05/2012    DIMECRES    10:00 - 12:00    AULA 416 CAT
14/05/2012    20/05/2012    DIMECRES    10:00 - 12:00    AULA 416 CAT


DATA EXÀMENS DATA DIA HORARI AULA
GRUP EXAMEN 1 25/06/2012    DILLUNS    10:00 - 12:00    AULA 312


GRUP PROFESSORAT
GRUP TEORIA ROBERTO RODA AIXENDRI
GRUP PROBLEMA 1 ROBERTO RODA AIXENDRI


Aquests horaris seran definitius quan comenci el període oficial de matrícula.