ASSIGNATURA: ART I RELIGIÓ
CODI: 12073221

HORARI DELS GRUPS DATA INICI DATA FI DIA HORARI AULA ID.
GRUP TEORIA 31/01/2011    22/05/2011    DILLUNS    10 - 11    AULA 313 CAT
31/01/2011    22/05/2011    DIMARTS    9 - 11    AULA 313 CAT
GRUP PROBLEMA 1 31/01/2011    06/02/2011    DIMECRES    10 - 12    AULA 418 CAT
14/02/2011    20/02/2011    DIMECRES    10 - 12    AULA 418 CAT
28/02/2011    06/03/2011    DIMECRES    10 - 12    AULA 418 CAT
14/03/2011    20/03/2011    DIMECRES    10 - 12    AULA 418 CAT
04/04/2011    10/04/2011    DIMECRES    10 - 12    AULA 418 CAT
25/04/2011    01/05/2011    DIMECRES    10 - 12    AULA 418 CAT
09/05/2011    15/05/2011    DIMECRES    10 - 12    AULA 418 CAT


DATA EXÀMENS DATA DIA HORARI AULA
GRUP EXAMEN 1 16/06/2011    DIJOUS    12 - 14    AULA 311


GRUP PROFESSORAT
GRUP TEORIA ROBERTO RODA AIXENDRI
GRUP PROBLEMA 1 ROBERTO RODA AIXENDRI


Aquests horaris seran definitius quan comenci el període oficial de matrícula.