ASSIGNATURA: ART I RELIGIÓ
CODI: 12073221

HORARI DELS GRUPS DATA INICI DATA FI DIA HORARI AULA ID.
GRUP TEORIA 01/02/2010    23/05/2010    DILLUNS    10:00 - 11:00    AULA 421 CAT
01/02/2010    23/05/2010    DIMARTS    9:00 - 11:00    AULA 421 CAT
GRUP PROBLEMA 1 08/02/2010    14/02/2010    DIMECRES    10:00 - 12:00    AULA 419
22/02/2010    28/02/2010    DIMECRES    10:00 - 12:00    AULA 419
08/03/2010    14/03/2010    DIMECRES    10:00 - 12:00    AULA 419
22/03/2010    28/03/2010    DIMECRES    10:00 - 12:00    AULA 419
19/04/2010    25/04/2010    DIMECRES    10:00 - 12:00    AULA 419
03/05/2010    09/05/2010    DIMECRES    10:00 - 12:00    AULA 419
17/05/2010    23/05/2010    DIMECRES    10:00 - 12:00    AULA 419


DATA EXÀMENS DATA DIA HORARI AULA
GRUP EXAMEN 1 15/06/2010    DIMARTS    10:00 - 12:00    AULA 310


GRUP PROFESSORAT
GRUP TEORIA ROBERTO RODA AIXENDRI
GRUP PROBLEMA 1 ROBERTO RODA AIXENDRI


Aquests horaris seran definitius quan comenci el període oficial de matrícula.