ASSIGNATURA: INTERVENCIÓ EDUCATIVA EN NENS SUPERDOTATS
CODI: 11091206

HORARI DELS GRUPS DATA INICI DATA FI DIA HORARI AULA ID.
GRUP TEORIA 1 24/01/2011    15/05/2011    DILLUNS    17 - 19    Aula C208 CAT
GRUP PROBLEMA 1 24/01/2011    15/05/2011    DILLUNS    19 - 20    Aula C208 CAT


DATA EXÀMENS DATA DIA HORARI AULA
GRUP EXAMEN 1 01/06/2011    DIMECRES    9 - 11    Aula C110
GRUP EXAMEN 1 29/06/2011    DIMECRES    9 - 11    Aula C110


GRUP PROFESSORAT
GRUP TEORIA 1 JUAN GABRIEL COMES NOLLA
GRUP PROBLEMA 1 JUAN GABRIEL COMES NOLLA


Aquests horaris seran definitius quan comenci el període oficial de matrícula.