ASSIGNATURA: INTERVENCIÓ EDUCATIVA EN NENS SUPERDOTATS
CODI: 11091206

HORARI DELS GRUPS DATA INICI DATA FI DIA HORARI AULA ID.
GRUP TEORIA 1 25/01/2010    16/05/2010    DILLUNS    17 - 19    Aula C208 CAT
GRUP PROBLEMA 1 25/01/2010    16/05/2010    DILLUNS    19 - 20    Aula C208


DATA EXÀMENS DATA DIA HORARI AULA
GRUP EXAMEN 1 02/06/2010    DIMECRES    9 - 11    Aula C104
GRUP EXAMEN 1 30/06/2010    DIMECRES    9 - 11    Aula C009


GRUP PROFESSORAT
GRUP TEORIA 1 JUAN GABRIEL COMES NOLLA
GRUP PROBLEMA 1 JUAN GABRIEL COMES NOLLA


Aquests horaris seran definitius quan comenci el període oficial de matrícula.