ASSIGNATURA: ORGANITZACIÓ DEL CENTRE ESCOLAR
CODI: 11091011

HORARI DELS GRUPS DATA INICI DATA FI DIA HORARI AULA ID.
GRUP TEORIA 1 24/01/2011    15/05/2011    DIMECRES    11 - 12    Aula C110 CAT
24/01/2011    15/05/2011    DIJOUS    10 - 11    Aula C208 CAT
GRUP PROBLEMA 1 24/01/2011    15/05/2011    DIJOUS    15 - 16    Aula C106 CAT


DATA EXÀMENS DATA DIA HORARI AULA
GRUP EXAMEN 1 23/05/2011    DILLUNS    12 - 14    Aula C104
GRUP EXAMEN 1 23/05/2011    DILLUNS    12 - 14    Aula C110
GRUP EXAMEN 1 28/06/2011    DIMARTS    11 - 13    Aula C104
GRUP EXAMEN 1 28/06/2011    DIMARTS    11 - 13    Aula C110


GRUP PROFESSORAT
GRUP TEORIA 1 JUAN FUGUET BUSQUETS
GRUP PROBLEMA 1 JUAN FUGUET BUSQUETS


Aquests horaris seran definitius quan comenci el període oficial de matrícula.