Servei de gestió de cita prèvia
SURT
   
Procés: Consultes i tràmits generals / Consultas y trámites generales / Queries and general procedures
   
(**)Usuari:
Clau d'accés:
 
(**) L'usuari i la clau són les mateixes que feu servir per accedir als serveis digitals de la URV (intranet, correu electrònic, campus virtual -Moodle-, etc.).


Anul·lació cita