Servei de gestió de cita prèvia
SURT
   
Procés: Producció de formatge i iogurt en una planta industrial a petita escala
   
(**)Usuari:
Clau d'accés:
 
(*) Si no disposa d'usuari URV pot passar a la pantalla de recollida de dades sense emplenar cap camp.

(**) L'usuari i la clau són les mateixes que feu servir per accedir als serveis digitals de la URV (intranet, correu electrònic, campus virtual -Moodle-, etc.).


Anul·lació cita