Search agreements

Filtering fields

El codi ha de ser un valor numèric enter positiu
La longitud mínima ha de ser de 5 caràcters
La longitud mínima ha de ser de 5 caràcters
From:
La data final de l'interval ha de ser posterior a la inicial.
to:
From:
La data final de l'interval ha de ser posterior a la inicial.
to:
From:
La data final de l'interval ha de ser posterior a la inicial.
to:

Codi Tipus Caracter Data de Signatura Situacio Vigència Organismes Paisos Resum Adjunts
No records found.
Benvinguts a l'aplicatiu de cerca de convenis de la URV.

Per cercar els convenis cal que ompliu els camps de cerca que apareixen en la secció Camps de Filtratge

Trobareu més informació sobre el funcionament i les opcions de cerca si prémeu el botó Menú d'ajuda: