Calls open for application

List of calls open for application

o show all

Call Code Name Courses eligible Hours per week Type / Called by Faculty/school Publication date Deadline date
07042024-Beca de col·laboració amb el grup de recerca consolidat ISOCAC. 2024-04-1200-DUCH, Montserrat Beca de col·laboració amb el grup de recerca consolidat ISOCAC.
  • (EN) Ensenyaments de la Facultat de Lletres
15 Beques de projecte de recerca - Oficina de Suport a la Recerca Departament d'Història i Història de l'Art

1 record found.
You can consult the information about the calls that can currently be applied for here.

This application is used to manage different types of calls. To select the type of call that you are interested in you should click on the drop down menu “Type / Called by”.

  • Beques de projecte de recerca - Oficina de Suport a la Recerca (grants for research projects)
  • Ajuts, beques i el Programa d'estades de pràctiques - Oficina de l'Estudiant (Awards, Grants and Internships Programme)