Calls open for application

List of calls open for application

o show all

Call Code Name Courses eligible Hours per week Type / Called by Faculty/school Publication date Deadline date
28052024-Suport impacte social 1 2024-05-1212-FABREGAT, Albert Suport impacte social 1
  • (EN) Ensenyaments de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
10 Beques de projecte de recerca - Oficina de Suport a la Recerca Departament d'Enginyeria Mecànica
28052024-Preparació de substrats d'interes industrial per catàlisi asimètrica 2024-05-1216-PAMIES, Òscar Preparació de substrats d'interes industrial per catàlisi asimètrica
  • Grau de Química
25 Beques de projecte de recerca - Oficina de Suport a la Recerca Departament de Química Física i Inorgànica
27052024-Geoparcs i desenvolupament turístic sostenible. 2024-05-1214-SALADIÉ, Òscar Geoparcs i desenvolupament turístic sostenible.
  • Programa Doctorat Turisme i Oci
20 Beques de projecte de recerca - Oficina de Suport a la Recerca Departament de Geografia
24052024-FONGS DE SEDIMENTS 2024-05-1213-CANO LIRA, José Fco. FONGS DE SEDIMENTS
  • (EN) Ensenyaments de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut
30 Beques de projecte de recerca - Oficina de Suport a la Recerca Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques

4 records founds.
You can consult the information about the calls that can currently be applied for here.

This application is used to manage different types of calls. To select the type of call that you are interested in you should click on the drop down menu “Type / Called by”.

  • Beques de projecte de recerca - Oficina de Suport a la Recerca (grants for research projects)
  • Ajuts, beques i el Programa d'estades de pràctiques - Oficina de l'Estudiant (Awards, Grants and Internships Programme)