Espanyol
Pots utilitzar el formulari segŁent tant per inscriure't al Programa Alumni URV com per actualitzar-ne les dades.

Validar
Usuari:
Password:
Indicacions per a alumni que tenien serveis digitals a la URV:

El codi d'usuari i clau d'accés són els que utilitzaves per entrar als Serveis Digitals de la Universitat (intranet, correu electrònic, campus Virtual, revistes electròniques, etc...):


Indicacions per alumni que no disposaven d'accés als serveis digitals (aproximadament les últimes 5 promocions anteriors al curs actual):

Si no has disposat d'accés als serveis digitals de la Universitat:

Indicacions en el cas que no recordis la teva clau d'accés (password):

Si no recordes la clau d'accés, tens diverses opcions per restablir-la:
Si tot i seguir tots els passos indicats no pots accedir al formulari, pots contactar amb nosaltres enviant un correu electrònic a alumni@urv.cat per tal que gestionem la teva incidència d'accés al formulari.